Gry i programy - Adam Wiktor Kamela Gry i programy - Adam Wiktor Kamela

Drugim moim hobby po fotografii od dawna było programowanie. Choć nie jestem profesjonalnym programistą, być może niektóre moje programiki komuś się spodobają i przydadzą.

Uczyniłem wszystko, co możliwe by uniknąć błędów, jednak nie mogę być pewien, że prezentowane programy ich nie posiadają.

Wszystkie pliki udostępniłem tylko i wyłącznie w celach demonstracyjnych i edukacyjnych i w żadnym wypadku nie mogę być odpowiedzialny za skutki ich użycia.

Mimo, że nie mogę obiecać, że usunę sygnalizowane błędy to wdzięczny będę za ewentualne uwagi i komentarze.Żaden z poniższych programów nie jest własnością publiczną.

Autor zachowuje prawa autorskie i prawa własności.

Możesz kopiować wszystkie programy, rozdawać je, lub zrobić z nimi cokolwiek zechcesz z wyjątkiem sprzedaży ich, tak długo jak:
1. Za oprogramowanie ani dokumentację nie będzie pobierana opłata.
2. Ani program ani dokumentacja nie będzie modyfikowana.

Adam Wiktor Kamela

 

Besides photography, programming was always my favorite hobby. Although I am not a professional programmer, I hope that you would like some of my programs and find them useful.

I took all of possible precautions to avoid any mistake, but I cannot be sure that presented programs are free from errors.

All of files are shared for demonstrational and educational purpose only and in no circumstances I would be responsible for the consequences arising from its’ use.

Even I cannot promise that presented code would be further evaluated, I would be grateful for any of your suggestions and comments.Non of below programs is in the public domain.

Author retains ownership of the programs and its copyright.

You can copy programs, give it away, or do anything else with it except sell it, so long as:
1. No price is charged for the software or documentation.
2. Neither the program nor its documentation are modified in any way.

Adam Wiktor Kamela


Moje gry i programy - Adam Wiktor Kamela

Master-Mind i kilka innych prostych gier. Master-Mind and several simple games.
Symulacja orbit planet.
Aktualne zestawy podstawowych stałych fizycznych.
Simulation of planets' orbits.
Recommended Values of the Fundamental Physical Constants.
Programy wspomagające projekty układów elektronicznych. Programs supporting electronic circuitry design.
Biblioteki Pascalowe funkcji matematycznych, fizycznych, graficznych, czasu i obsługi we/wy. Pascal libraries of mathematical, physical, graphical, time and input/output functions.
Kilka użytecznych programów. Several useful programs.
Interaktywna demonstracja
przemieszczającego się sześcianu i dwunastościanu.
Interactive 3D demos of moving & rotating Cube & Icosahedron.
Interaktywna demonstracja Spiral i Cykloid Interactive demonstration of Spiral and Cycloides.
Demonstracje graficzne. Graphical demos.
Problemy ze znakami greckimi i narodowymi w oknie DOS. Greek fonts and National Characters issue in DOS window apps.
Problemy z aplikacjami 16 bitowymi w oknie DOS. Problems with 16 bit applications in DOS window.
40 lat historii komputerów używanych przez autora tej witryny. 40 years history of computers used by the author of this site.

Odwiedź również moje pozostałe strony


stat4u Wyreguluj Monitor! 
	Adjust Screen Controls! Włącz głośniki! 
		Turn the speakers on!
Almost valid HTML 4.01!
 Last update: February 07, 2015    -    Page code: ISO-8859-2    -    Optimized for: IE 6.0 1024x768    -     Best performed in full screen mode Copyright © 2000-2015 Adam Wiktor Kamela        © All rights reserved - read the terms of use        © Wszelkie prawa zastrzeżone - przeczytaj regulamin


Ranking stron FOTO

PHOTO sites' ranking
Games Top 100